بازدید بهداشت ایمنی اداره کار از شرکت کیا بلبرینگ
در راستای حفظ سلامت کارکنان محترم کیابلبرینگ ،هماهنگی های لازم برای استاندارد سازی واستقرار بهداشت و ایمنی کار در داخل شرکت انجام گردید و نظرات کارشناسی لازم و کافی بعمل آمد.