دپارتمان آموزش


گروه کیا بلبرینگ تبریز علاوه بر دوره ها و سمینار های آموزشی و فنی دوره های اختصاصی را نیز برگزار می کند . این دوره به پشتوانه علم و تجربه مهندسین و مدرسین گروه کیا بلبرینگ انجام می پذیرد. جلسات و سمینارهای آموزشی ما بسته به محتوا دوره برای طیف گسترده ای از گروه های فنی از جمله برای افراد درگیر در کارخانه ها و منابع مختلف مصرف کنندگان میباشد.