کنترل صددرصد انواع بلبرینگ


طبق استاندارد بین المللی SKF ، همه بلبرینگ ها در حین تولید باید کنترل صددرصد گردند و به مرحله بعد انتقال یابند و در مرحله کنترل نهایی نیز کنترل صددرصد برای بلبرینگها ضروری میباشد. اما امروزه بسیاری از کاخانجات با توجه به رقابتی بودن تولید، بلبرینگهای خود را بصورت رندم و بصورت نمونه برداری کنترل و اندازه گیری مینمایند و این نمونه برداری توسط کارشناسان هر شرکت تعریف و اقدام میشود و از اصول خاصی پیروی نمیکند. که همین کنترل از طریق نمونه برداری، ملاک تایید و عدم تایید بلبرینگها میباشد از اینرو ما در مجموعه شرکت دپارتمانی به نام آزمایشگاه اندازه گیری تاسیس کرده ایم که دارای تجهیزات مخصوص برای کنترل و تست صددرصد بلبرینگها میباشد و در کنار آن کارشناس هایی هستند که توانایی بکارگیری این تجهیزات، و اندازه گیری و تست صددرصد بلبرینگها را دارا میباشند. پیرو توضیح داده شده، بلبرینگها میتوانند به درخواست مشتری کنترل صددرصد گردند و خرابی بلبرینگها بصورت کاملا دقیق از همدیگر جداسازی شوند.