دعوت به عضویت در کارگروه ها


همکاران گرامی؛سلام با احترام، در راستای مدیریت مشارکتی، و با عنایت به نیت مثبت، نظر مساعد و فضای مناسب حاکم، مدیریت شرکت در نظر دارد فعالیت های کار گروه ها را در شرکت گسترش دهد، و از پتانسیل همه عزیزان استفاده نماید تا با بکارگیری خرد جمعی، اهداف گروه ها با برنامه ریزی و طرحهای خلاقانه و بدیع به نحو احسن اجرا شود لذا از تمام همکاران عزیز تقاضا میشود با توجه به علاقه، استعداد و مهارتی که دارید آمادگی خود را در کارگروه ها اعلام نمایید تا در کنار هم بتوانیم مدیریت مشارکتی را به نحو مقتضی نمایان نماییم.

نام کارگروه
دامنه و شرح فعالیت
- کارگروه کارآرامش روانشناسی، هدایت و ترویج ارتباطات صحیح همکاران و موارد تاثیرگذار روانی کار
- کارگروه برندینگ برند سازی، ارزش آفرینی و تبلیغات برند، بصری سازی برند و مهندسی اطلاعات بازار
- کارگروه تحقیق و توسعه تحقیق موارد فنی، مدیریت دانش، بهبود و توسعه تکنولوژی و مهندسی؛ و نظام پیشنهادات
- کارگروه خلاقیت و نوآوری نوآوری در تولید محتوا و تبلیغات؛ خلاقیت در زیبا سازی محیطی و تبلیغاتی، نوآوری در تولید
- کارگروه فرهنگی فرهنگ سازی و ارتقاء سطح فکری همکاران
- کارگروه فرهنگی ورزشی برنامه ریزی برای رشته های ورزشی، آماده سازی محیط و ارتقاء ورزیدگی و تامین سلامتی
- کارگروه مالی پشتیبانی تاسیس صندوق مالی و برنامه ریزی برای حمایتهای مالی همکاران
- کارگروه آموزش تدوین تولید ناب و فرهنگ سازی بهینه کار و حرفه ای شدن
- کارگروه ایمنی آموزش و پیشگیری برای وقوع اتفاق و مهارت مهار هر گونه اتفاق ممکن
- کارگروه کیفیت استاندارد سازی و بهبود و برنامه ریزی علمی کیفیت تولید و محصول
- کارگروه وب و فضای مجازی مدیریت وب و توسعه ارتباطات برون سازمانی
- کارگروه خدماتی و رفاهی هماهنگی برای تهیه بهینه و مناسب مایحتاج مصارف عمومی همکاران به روش تعاون مصرف
- کارگروه خیریه فعالیت در کارهای خیر و کمک های مالی و معنوی درون و برون سازمانی
- کارگروه محیط زیست و زیباسازی حفاظت از محیط زیست، پرورش گل وگیاه متناسب با محیط های درون سازمانی و زیبا سازی**در صورت تمایل فرم عضویت را می توانید از دو طریق: وبسایت شرکت یا از قسمت اداری شرکت دریافت نمایید و بعد از تکمیل فرم، لطفا فرم های خود را به خانم پور عشقی تحویل دهید**