استانداردهای بین المللی بلبرینگ


استانداردهای مورد استفاده در تولید بلبرینگ از داده ها و محاسبات بسیار پیچیده و در عین حال مختص بلبرینگ تدوین شده است . این استانداردها داخل سازمانی بوده و دور از دسترس دیگران فقط در خطوط تولید مورد بهره برداری قرار می گیرد. استانداردهای ISO درصنعت بلبرینگ در حالت کلی و عمومی تدوین گردیده ودر دسترس عموم برای استفاده کنندگان بلبرینگ قرار می گیرد. عموما تلرانسها و استانداردهای بلبرینگ بسیار دقیق بوده و به نسبت دقت بلبرینگ ها این تلرانس ها کلاسه بندی می شوند.