ردیف

نام بلبرینگ

شماره فنی

پژو 405
1 دو ردیفه چرخ جلو 443952
2 ژامبون بیرونی DBF 68933
3 ژامبون داخلی NE 68934
4 شفت پلوس 6006 2RS
5 پینیون گیربکس پژو 405 و سمند 69349/10 A
6 کوچک گیربکس پژو 405 و سمند AB40559
7 تسمه سفت کن 6203 2RS

پراید

1 دو ردیفه چرخ جلو 445620
2 چرخ جلو قدیم 69349/10
3 چرخ عقب جدید بزرگ 44649/10
4 چرخ عقب جدید کوچک 11949/10
5 چرخ عقب قدیم کوچک 11749/10
6 ته میل لنگ 6202 2RS C3
7 انتهای شفت اولیه گیربکس پراید 62/22 2RS C3
8 ابتدای شفت اولیه گیربکس پراید 6304 2RS C3
9 ابتدای شفت اولیه گیربکس پراید M12649/10 hg
10 ابتدای شفت ثانویه پراید و تیبا 32204 Jga
11 دیفرانسیل تیبا و پراید یورو 4 و سایپا 151ا 32007
12 هوزینگ 68149/10
13 واتر پمپ پراید KK150-12-12

پژو 206

1 چرخ جلو تیپ 2 BAH-0051B
2 چرخ عقب BT2B445539AA
3 ژامبون بیرونی DB70216
4 ژامبون داخلی NE70214

مزدا 1600

1 کوچک چرخ جلو مزدا 30204
2 بزرگ چرخ جلو مزدا 30206

دینام

1 دینام 6201 2RS
2 دینام 6202 2RS
3 دینام 6203 2RS
4 دینام 6302 2RS
5 دینام 6303 2RS
6 دینام 6003 2RS

تسمه سفت کن غلطک

1 تسمه سفت کن پژو 405 6203 2RS

گیربکس پیکان آردی

1 گیربکس پیکان آردی 402082
2 گیربکس پیکان آردی 6208 C4
3 گیربکس پیکان آردی 6305 NR
4 گیربکس پیکان آردی 501349/10