دپارتمان فروش


همه موارد در شرکت کیا بلبرینگ توسط مشتری پایش می شودد و ما موفقیتمان را در گرو موفقیت مشتری هایمان می بینیم. این بدان معنی است که فعالیت های ما بوسیله ایده های مشارکتی با مشتری های ما شکل می گیرد. تمرکز ما بر این است که بالاترین سطح خدمات به مشتری را فراهم آوریم و بیشتر از همه، پشتیبانی فنی و همکاری گسترده ای فراهم نماییم. "در بخش رضایت مشتری" موفقیت پایدار زمانی حاصل خواهد شد که سازمان بتواند اعتماد مشتریان و سایر افراد علاقه مند را جذب و حفظ نماید. تعامل سنجیده با مشتری، فرصتی برای خلق ارزش بیشتر برای مشتری می باشد.