ردیف

نام بلبرینگ

شماره فنی

امکانات

1 بلبرینگ ساچمه ای زاویه دار صنعتی 7307 جزئیات
2 بلبرینگ رولر استوانه ای صنعتی NU212 جزئیات
3 بلبرینگ رولر استوانه ای صنعتی NU2212 جزئیات