کنترل صد در صد انواع بلبرینگ


طبق استاندارد بین المللی SKF ، همه بلبرینگ ها در حین تولید باید کنترل صد در صد گردند و به مرحله بعد انتقال یابند و در مرحله کنترل نهایی نیز کنترل صد درصد برای بلبرینگ ها ضروری می باشد. اما امروزه بسیاری از کارخانجات با توجه به رقابتی بودن تولید، بلبرینگ های خود را بصورت رندوم و بصورت نمونه برداری کنترل و اندازه گیری می نمایند و این نمونه برداری توسط کارشناسان هر شرکت تعریف و اقدام می شود و از اصول خاصی پیروی نمی کند که همین کنترل از طریق نمونه برداری، ملاک تایید و عدم تایید بلبرینگ ها می باشد؛ از این رو ما در مجموعه شرکت دپارتمانی به نام آزمایشگاه اندازه گیری تاسیس کرده ایم که دارای تجهیزات مخصوص برای کنترل و تست صد در صد بلبرینگ ها می باشد و در کنار آن کارشناس هایی هستند که توانایی بکارگیری این تجهیزات و اندازه گیری و تست صد در صد بلبرینگ ها را دارا می باشند. پیرو توضیح داده شده، بلبرینگ ها می توانند به درخواست مشتری کنترل صد در صد گردند و خرابی بلبرینگ ها بصورت کاملا دقیق از همدیگر جداسازی شوند.