تاریخچه


شرکت کیا بلبرینگ تبریز به شماره شناسه ملی 14006007551 و شماره اقتصادی 411519164195 در شهر تبریز به همت جمعی از متخصصان مجرب کشور و اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز و با مشارکت و سرمایه گذاری خارجی با هدف ایجاد یک مجموعه تولیدی دارای مرکز تست و آزمایشگاه در زمینه بلبرینگ تاسیس گردیده است. و با برند (KBC) KIA BEARINGS CO فعالیت میکند.