تاریخچه


شرکت کیا بلبرینگ تبریز به همت جمعی از متخصصان مجرب کشور و اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز و با مشارکت و سرمایه گذاری خارجی با هدف ایجاد یک مجموعه تولیدی دارای مرکز تست و آزمایشگاه تخصصی در زمینه بلبرینگ تاسیس گردیده است و با برند (KBC) KIA BEARINGS CO فعالیت می کند.