تست ریپورت بین المللی


آزمایشگاه تست و اندازه گیری تخصصی بلبرینگ شرکت، توانایی بازرسی و اندازه گیری پارامترهای زیر برای انواع بلبرینگ ها را دارا می باشند. همه تست ها با آخرین سیستم های اندازه گیری با استفاده از تجهیزات اندازه گیری سطح کیفی بالا و با رویه ها و دستورالعمل واحد تضمین کیفیت انجام می گیرد که این پارامترها شامل موارد زیر می باشند:
امواج بلبرینگ ، ارتعاش و صدای بلبرینگ ، لقی شعاعی و محوری بلبرینگ ، سختی سنجی بلبرینگ ، اندازه گیری هندسی بلبرینگ ، ساختار مواد بلبرینگ ، گردی سنجی بلبرینگ ، زبری سنجی بلبرینگ ، ریزش گریس بلبرینگ ، اندازه گیری ابعادی بلبرینگ ، بازرسی چشمی بلبرینگ ، سختی سنجی ساچمه و رولر ، اندازه گیری هندسی ساچمه و رولر ، ساختار مواد ساچمه و رولر ، گردی سنجی ساچمه و رولر ، زبری سنجی ساچمه و رولر ، اندازه گیری ابعادی ساچمه و رولر ، بازرسی چشمی ساچمه و رولر
مشخصات و توضیحات کارشناس آزمایشگاه در مورد پارامترهای بلبرینگ ابتدا کارشناس آزمایشگاه، در مورد پارامترهای اندازه گیری و تست به مشتری توضیح می دهد و بعد از اینکه مشتری از پارامترهای مورد نیاز به نسبت کسب و کار و حرفه خودش آگاهی لازم را کسب می نماید پارامترهای مورد نیاز خود را به کمک کارشناس اعلام می نماید. بعد از انتخاب پارامترهای مورد نیاز برای تست و اندازه گیری بلبرینگ، کارشناس آزمایشگاه به نسبت نوع تست و اندازه گیری بلبرینگ، زمان بندی می نماید و به همراه هزینه های تست به مشتری اعلام می نماید. بدین ترتیب بعد از دریافت بلبرینگ ها در نوبت دهی آزمایشگاه ثبت می گردد و به ترتیب تست ها انجام می گیرد. نحوه ارائه تست ریپورت پارامترهای بلبرینگ ها با توجه به موارد درج شده در تقاضا نامه که توسط مشتری اعلام می گردد بصورت کمیتی در برگ تست ریپورت درج می گردد و با مهر و امضای مدیر آزمایشگاه جهت ارائه به مشتری آماده تحویل می شود. لازم است مشتری نتایج تست ریپورت را از واحد مالی شرکت پیگیری نماید تا به آدرس مشتری ارسال گردد.
آزمایشگاه برای موارد فوق تست ریپوت بین المللی ارائه می نماید.

-------- > جهت مشاهده آیتم های تست ریپورت بین المللی کلیک کنید < ------