موفقیت پایدار زمانی حاصل خواهد شد که سازمان بتواند اعتماد مشتریان و سایر افراد علاقمند را جذب و حفظ نماید . تعامل با مشتری فرصتی را برای خلق ارزش بیشتر برای مشتری ایجاد می کند .
فرم رضایت مشتری

لطفا جهت دانلود فرم زیر روی تصویر کلیککنید