ردیف

نام بلبرینگ

شماره فنی

1 بلبرینگ ساچمه ای زاویه دار صنعتی 7307
2 بلبرینگ رولر استوانه ای صنعتی NU212
3 بلبرینگ رولر استوانه ای صنعتی NU2212