دپارتمان آموزش


گروه آموزش شرکت کیا بلبرینگ تبریز علاوه بر دوره ها و سمینارهای آموزشی و فنی، دوره های اختصاصی را نیز برگزار می کند. این دوره به پشتوانه علم و تجربه مهندسین و مدرسین گروه آموزش کیا بلبرینگ انجام می پذیرد. جلسات و سمینارهای آموزشی ما بسته به محتوای دوره برای طیف گسترده ای از گروه های فنی از جمله افراد حقیقی و حقوقی و منابع مختلف مصرف کنندگان برگزار می گردد.