دپارتمان فروش


مشتری، همه موارد را در شرکت کیا بلبرینگ پایش میکند. ما موفقیت مان را در گرو موفقیت مشتری هایمان می بینیم. این بدان معنی ست که فعالیت های فروش ما بوسیله ایدهء مشارکت با مشتری های ما شکل میگیرد. تمرکز ما بر این است که بالاترین سطح خدمات به مشتری را فراهم بیاوریم و بیشتر از همه، پشتیبانی فنی و همکاری گسترده ای فراهم نماییم.