تبریک و شادباش به میمنت ازدواج جناب آقای فلاح

کیا بلبرینگ


تبریک و شادباش به مناسبت ازدواج جناب آقای فلاح از طرف مدیریت شرکت کیا بلبرینگ
طی مراسمی، از جناب آقای فلاح به مناسبت ازدواج ایشان از طرف مدیریت شرکت کیا بلبرینگ تجلیل به عمل آمد.