تبریک و شادباش به میمنت ازدواج جناب آقای صادقی

کیا بلبرینگ


تبریک و شادباش به مناسبت ازدواج جناب آقای صادقی از طرف مدیریت شرکت کیا بلبرینگ
طی مراسمی، از جناب آقای صادقی به مناسبت ازدواج ایشان از طرف مدیریت شرکت کیا بلبرینگ تجلیل به عمل آمد.